Het team van Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek bestaat uit ervaringsdeskundigen en herstelwerkers, professioneel en als vrijwilliger. Na eigen ontwrichtende ervaringen hebben wij van anderen geleerd om daarvan te herstellen. Deze opgedane kennis geven wij graag weer door aan jou.

Wij hebben onze levenservaring omgezet naar ervaringsdeskundigheid. Maar als het om je eigen herstel gaat, is iedereen in onze ogen deskundig. Wil je meedoen en je bijdrage leveren? Dat kan. Neem dan contact met ons op.

Ahmet Turkmen

Coördinator en kwartiermaker Herstelnetwerk en medewerker herstelondersteuning Kwintes

Jacky Halsema

Kartrekker en coördinator Herstelnetwerk en ervaringsdeskundige FACT team GGz Centraal

Resa Oomen

Ervaringsdeskundige huiselijk geweld en kindermishandeling en coördinator Samenkracht! bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Fenna Koopmans

Ervaringsdeskundige bij FACT Gooise Meren en Weesp
Regiocoördinator herstel & herstelactiviteiten GGz Centraal

Durf te dromen en te doen ook al weet je niet of het gaat lukken

…Leef je droom, droom niet je leven Dream it, wish it, do it

…Er is altijd hoop…

Stel je zelf open op en laat je verrassen. Je kan meer dan je denkt.