Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek

….. maakt ruimte voor jou en jouw verhaal…..

Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek is een plek die ruimte biedt voor je eigen ontwikkeling, nadat je een ontwrichtende ervaring hebt meegemaakt. Een plek waar je welkom bent en je jezelf kunt zijn. Een veilige plek waar je, in je eigen tempo, je talenten kunt (her)ontdekken. Een plek waar je een nieuwe rol kunt aannemen.

Omdat …iedereen (ook jij) zo’n plek verdient in de samenleving. Om bij te komen, om je ervaringen te delen, om je gesteund te voelen. Om van daaruit jouw plek te (her)vinden in deze samenleving.

Visie Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek

Het Herstelnetwerk ondersteunt kwetsbare inwoners bij hun persoonlijk herstel (= identiteit, zelfvertrouwen en eigen kracht hervinden) en bij hun maatschappelijk herstel (= in de samenleving weer rollen vervullen en een bijdrage leveren).

Het gaat dus niet over klinisch/medisch herstel, maar juist over het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Binnen het Herstelnetwerk werken de gemeenten, GGz Centraal, Kwintes, Versa Welzijn, Jellinek, Leger des Heils en Stichting MEE met elkaar samen.

De verschillende partijen die bij het netwerk betrokken zijn hebben een gedeelde visie op herstel, welke gebaseerd is op de visie die binnen het HEE-team ontwikkeld is.

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.

Het HEE-team is een groep van 50 ervaringsdeskundige docenten, die vanuit het Trimbos-instituut werken. Deze visie op herstel is op de website van HEE-team terug te vinden, zie bijgevoegde link: https://www.hee-team.nl/informatie-over-hee/hee-drie- pijlers

Kern van die visie en aanpak is het begrip ‘normaliseren’ dat door de deelnemende partijen veel gebruikt wordt. ‘Normaliseren’ staat allereerst voor de aandacht voor identiteit en het persoonlijk herstel. Je hebt een kwetsbaarheid of ziekte maar je identiteit valt daar niet mee samen. Normaliseren staat ook voor maatschappelijk herstel. Weer deelnemen aan de samenleving en verschillende rollen kunnen vervullen.