Privacyverklaring

Bussum, 3 april 2023

Inleiding

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek (hierna: Herstelnetwerk) als onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens (bijv. met webformulieren) via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan bezoekers van deze website die zich inschrijven voor activiteiten of gebruik maken van het contactformulier, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn uw (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres. We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We hebben  de volgende doeleinden voor gegevensverwerking:
Verwerken van uw aanmelding/vraag via de website
Contact met u opnemen

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u contact met ons heeft opgenomen via een contactformulier op onze website, worden uw gegevens na 3 maanden uit onze systemen verwijderd.

Bijzondere persoonsgegevens

Via deze website verwerken we door de context van de website ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk gezondheidsgegevens. Hiervoor vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Delen van uw gegevens

Uw ingevulde formulier wordt ontvangen door medewerkers van het Herstelnetwerk. Met het bedrijf dat de website host, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen en bezwaar en beperking t.a.v. verwerking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar het Dagelijks Bestuur, via info@herstelnetwerk.nl. Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u vragen om u te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar of beperking? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Regio, Postbus 251, 1400 AG Bussum. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Beveiliging persoonsgegevens

De Regio zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Online diensten

Cookies op de websites van de Regio

Onze website maakt gebruik van cookies. Zie hierover de cookieverklaring onderaan onze website.

Afsluiting

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.
Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.