Kijk jij om?

Publicatiedatum: 7 juni 2022

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in onbegrepen of verward gedrag. Door zorgzaam naar elkaar om te kijken en naar iemand die kwetsbaar is, kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Meer informatie vind je op: https://regiogv.nl/nieuws/kijk-jij-om-2/ en www.kijkjijom.nl

 

Meer nieuws

Al het nieuws