Herstel de Verbinding

Publicatiedatum: 27 december 2021

Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 – 2025) van Regio Gooi en Vechtstreek is na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. Het nieuwe plan is een verdieping van de weg die met het eerste beleidsplan in 2017 is ingeslagen.  De komende jaren wordt ingezet op de verbinding van beschermd wonen en opvang met schuldhulpverlening, veiligheid en werk.
Op deze manier kunnen inwoners beter en eerder worden geholpen. 

Bescherming en Opvang omvat de gemeentelijke Wmo taken zoals geestelijke gezondheids- en verslavingszorg,  aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang én vrouwenopvang. Sinds 2018 wordt door gemeenten op deze taken regionaal samengewerkt. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek waren één van de eersten in Nederland die hierop een gezamenlijk beleidsplan bescherming en opvang hebben uitgevoerd.

Gemeenten hebben het beleid geëvalueerd met ervaringsdeskundige inwoners, zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Veilig Thuis, GGD, Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, woningcorporaties, huisartsen en zorgverzekeraars. De uitkomst van deze evaluatie was dat alle partijen willen doorgaan op de eerder ingeslagen weg.

Floris Voorink, coördinerend wethouder Bescherming en Opvang: ’Ik ben ongelooflijk trots op alle betrokken en bevlogen mensen de zich sterk maken voor de bescherming en opvang van onze meest kwetsbare inwoners en die ook nu hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan.’

Het nieuwe beleidsplan bestaat uit drie kernprogramma’s: Preventie en perspectief, Beschermd en veilig thuis wonen en Integrale benadering vanuit zorg en veiligheid.

Meer nieuws

Al het nieuws