Iedere dinsdagmiddag is er een inloop bij Kwintes, Lorentzweg 81 in Bussum. 

De inloop is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over herstel en herstelactiviteiten op het gebied van ggz, verslaving en huiselijk geweld/kindermishandeling. Dit ontmoetingsmoment fungeert tevens als een plek voor een goed gesprek en een kop koffie. De inloop is ook bedoeld voor professionals die vragen hebben over onze herstelactiviteiten.


Bij de inloop zijn een professioneel ervaringsdeskundige ggz en een professioneel ervaringsdeskundige huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig, die werkzaam zijn bij één van de aangesloten organisaties van het Herstelnetwerk.  

 

Als je ergens tegen aanloopt, op wat voor manier dan ook, kan dit uurtje een moment zijn om het even te delen. De inloop is er om even op adem te komen, voor een luisterend oor en een klankbord en indien nodig met een goede tip verder te kunnen. Naast de inloop biedt het herstelnetwerk ook een gespreksgroep aan. Deze groep wordt de herstelwerkgroep genoemd. Hierover vind je meer informatie op onze website: www.herstelnetwerk.nl


Tijd

13:30-15:00 uur


Locatie

Kwintes, Lorentzweg 81 1403 EM Bussum

Aanmelden 

Graag per mail via info@herstelnetwerk.nl ivm aantal deelnemers en geldende corona maatregelen.

Tot ziens!