De plek waar je jouw herstel mag ontdekken.

Je hebt even wat tijd en ruimte nodig voor jezelf omdat sommige zaken niet helemaal lekker verlopen. Aan alles merk je dat er net even wat meer nodig is om een sociaal maatschappelijke of psychische crisis te voorkomen. Je bent gemotiveerd om hier snel mee aan de slag te gaan.

Je beseft dat het beter is om uit je omgeving te zijn, om hulp en ondersteuning te krijgen van mensen die jouw situatie als geen ander begrijpen.

Als dit voor jou geldt, dan is de Respijtvoorziening een plek voor jou.

Het team van ervaringsdeskundigen staat klaar om je te ondersteunen in dit herstelproces. Hiermee hopen we een mogelijke crisis te voorkomen. In een fijne en veilige omgeving werk je zo nodig aan je eigen ruimte en herstel.

Wat kan je van ons verwachten

Na je aanmelding ontvangen we je in een rustige en ongedwongen sfeer waar jouw persoonlijk herstel voorop staat. Het team biedt je handvatten in de vorm van een dagelijkse structuur. Denk aan vaste eetmomenten en vrijwillige “gezamenlijke” activiteiten die je herstel en zelfhulp bevorderen en de onderlinge steun stimuleren.

Jouw behoeften, wensen en doelen staan voorop tijdens je verblijf.
Aan de hand hiervan bekijken we hoe lang je verblijf nodig is en hoe jij hier het meeste uit kan halen. Uiteraard bepaal je zelf hoe je herstelproces eruitziet en is het team hierbij ondersteunend.

Het uiteindelijke doel is dat een eventuele crisis kan worden afgewend en dat het gewone leven weer kan worden opgepakt.

Als bezoeker van de Respijtvoorziening Retrovo verwachten we dat je ook zelf (naar vermogen) een bijdrage levert aan de dagelijkse gang van zaken. Samen met de aanwezige vrijwilligers en professionals ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van deze locatie.

Voor wie?

Ben je 18 jaar of ouder, woon je zelfstandig in de Gooi en Vechtstreek (eventueel met hulp van naasten of professionele ondersteuning) en heb je een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid? Dan kan je in aanmerking komen voor een kort verblijf (time-out) op de Respijtvoorziening Retrovo.

Je kan een beroep doen op de respijtvoorziening als je het thuis om uiteenlopende redenen even niet redt.

Voorbeelden hiervan zijn:
  • Je sociale netwerk (mantelzorg) is tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);
  • Jouw wijkteam kan tijdelijk onvoldoende ondersteuning bieden;
  • Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. (Het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of een ernstig conflict.

Bovenstaande situaties kunnen je uit balans brengen waardoor eventueel aanwezige hulp even niet toereikend is. Om te voorkomen dat je je steeds meer afzondert en/of er een opname dreigt, biedt de Respijtvoorziening uitkomst.

Wie zijn wij?

Het team

Het team van de Respijtvoorziening Retrovo bestaat uit ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers en vrijwilligers. Hun eigen ervaring als cliënt in de psychiatrie of maatschappelijke opvang helpt hen om de bezoekers de gewenste ondersteuning te bieden. Zo nodig reiken zij hen handvatten aan om escalatie van de problemen of herhaling daarvan te voorkomen. Het team vormt de motor die de respijtvoorziening in beweging zet. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en een veilig klimaat en bieden de bezoekers een luisterend oor en ondersteuning. Het team is in dienst van GGZ Centraal, waar de respijtvoorziening ook is gehuisvest. Ze wordt ondersteund door de andere samenwerkende organisaties op het gebied van zorg en welzijn en is onderdeel van het herstelnetwerk Gooi en Vecht.

Wanneer past het niet?

  • Ben je niet meer in staat om je eigen verzorging op orde te houden en/of heb je intensieve zorg nodig?
  • Heb je moeite met overdadig gebruik van alcohol en/of gebruik je drugs?
  • Vind je het lastig om geweldloos te communiceren?

Dan kijken wij samen met jou naar een plek die wel passend is maar kan je helaas niet terecht bij onze respijtvoorziening.

Respijtvoorziening Retrovo is geen zorghotel. Er wordt geen psychiatrische of somatische zorg verleend. Als de bezoeker al professionele zorg ontvangt, dan kan deze gedurende de logeerperiode gewoon door lopen. En als er extra zorg nodig is, dan dient de bezoeker daar zelf voor te zorgen.

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor de respijtvoorziening?

Om je aan te melden bij de respijtvoorziening Retrovo kan je contact opnemen per telefoon (035) 6957010, via mobiel of Whatsapp 06 5773 9804 of per e-mail via retrovo@ggzcentraal.nl. Ook kun je onderstaand formulier invullen.

Na aanmelding volgt een gesprek met het team van de Respijtvoorziening waarin wordt bekeken wat de Respijtvoorziening Retrovo voor jou kan betekenen en of het passend is. Mocht blijken dat de Respijtvoorziening niet de juiste bestemming is, bijvoorbeeld omdat meer zorg nodig is dan we hier kunnen bieden, dan wordt samen met jou gezocht naar alternatieve mogelijkheden.

Kosten en eigen bijdrage

Aan het verblijf in de Respijtvoorziening Retrovo zijn kosten verbonden in de vorm van een eigen bijdrage van €4,00. Voor de sleutel van je kamer betaal je een borg van €15,00. Daarnaast verwachten we van je dat je waar mogelijk mee helpt en doet aan de maaltijden en dat je meehelpt de leefruimten en eigen kamer schoon te houden.

Contact

Respijtvoorziening Retrovo
Adres: Hooftlaan 26-30 te Bussum
Telefoon: (035) 6957010
E-mail: retrovo@ggzcentraal.nl

Samenwerkende partners

Er zijn een aantal organisaties betrokken bij de Respijtvoorziening Retrovo.

De medewerkers van de Respijtvoorziening Retrovo zijn in dienst bij GGZ Centraal, de time out voorziening wordt (mede) bekostigd door de Regio Gooi en Vechtstreek en is een pilot voor 1 jaar. Samenwerkende partners zijn Kwintes, Jellinek, stichting MEE, VERSA Welzijn, het Herstelnetwerk Gooi en Vecht en GGZ Centraal.