Portretten uit Herstelnetwerk van Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 5 oktober 2020

In september 2020 verscheen het boek Elke tijd zijn eigen gekte met daarin portretten van mensen die actief zijn in het herstelnetwerk van Gooi en Vechtstreek. In het boek vertellen onze herstelwerkers wat persoonlijk en maatschappelijk herstel voor hen inhoudt en wat daarbij voor hén van belang is.

Ook kijkt het boek terug: waar komt de herstelbeweging eigenlijk vandaan en hoe verging het de generaties voor ons?

Een reis door de tijd in achttien intieme portretten. Ze vertellen de verhalen van mensen die te maken kregen met heksenvervolgingen en dolhuizen. Die in de negentiende eeuw werden opgenomen in massale krankzinnigengestichten en ruim honderd jaar later juist weer ‘terug naar de maatschappij’ moesten. We maken kennis met mensen die in de roerige jaren zestig de eerste stappen zetten in de patiëntenbeweging en zich hard maakten voor zeggenschap en regie over eigen leven. In de laatste negen portretten staan de ervaringen centraal van mensen die nu te maken hebben met stigma’s én met herstel.

Elke tijd zijn eigen gekte. Portretten van geestelijke verwarring door de eeuwen heen  is geschreven door Henke van der Heiden. Het is verkrijgbaar via elke boekwinkel of online ad € 19,99.

(ISBN 9789462494718)

Meer nieuws

Al het nieuws