Crisiskaart

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen.

In samenwerking met GGz Centraal en MEE Utrecht, Gooi en Vecht. Klik hier voor alle informatie over De Crisiskaart.