Kwartier maken als Maatje

Startdatum 29 maart 2021 van 13.00-16.00 uur, 5 bijeenkomsten

Deze module gaat over kennis, ervaringen en vaardigheden die je nodig hebt om je ervaringskennis in te zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen. Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt aanleren en ontwikkelen. Voorbeelden van vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven.

Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je jouw eigen ervaringskennis wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact. Deze ervaringskennis kan zich verder ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid.

Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip “kwartier maken”. De eerste bijeenkomst zullen we hier aandacht aan besteden. Ook gaan we op onderzoek wat jouw drijfveren zijn en de kernwaarden die jij als uitgangspunt hebt om van betekenis te zijn als maatje.

We zullen dieper in gaan op stigma, zelfstigma en uitsluiting. Daarbij kijken we naar ieders eigen ervaring hiermee. We gaan op onderzoek wat ons gehinderd en wat geholpen heeft om aansluiting te vinden. Ook ‘peersupport’ en kijken naar verschillende aspecten van communicatie en op welke manier die van invloed (kunnen) zijn zullen in deze module aan bod komen.

De vaardigheden die we gaan oefenen zijn:

  • Omgaan met de gevolgen van stigma, zelfstigma en uitsluiting
  • Van “wij en zij” naar “samen”
  • Aansluiten bij de ander vanuit peersupport
  • Verschillende aspecten van communicatie

Startdatum
29 maart 2021

Na de zomer start een nieuwe cursus, data volgen.

Duur
5 bijeenkomsten
Let op: maandag 5 april is 2e Paasdag en komt als cursusdag te vervallen!

Tijd
13.00-16.00 uur

Locatie
Wijkcentrum de Uitwijk in Bussum

Aanmelden
Wil jij je aanmelden of weten deze cursus bij jou past? Mail ons!
Let op: na aanmelding ontvang je een bevestiging. Als je deze niet ontvangt, kijk dan even in je spam of ongewenste e-mail.

Je kunt je ondanks de corona-maatregelen gewoon blijven aanmelden. We kijken naar oplossing op maat per cursus of werkgroep.

Binnenkort
Startdatum 9 augustus van 12.30-14.30 uur Herstelwerkgroep huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Diverse locaties, zie de beschrijving
Startdatum 10 augustus 2021, 5 bijeenkomsten Schrijf je verhaal
  • Nog niet bekend
Elke 3e dinsdag van de maand Familie en naasten herstelwerkgroep
  • De Uit-wijk in Bussum
20 augustus 2021 van 10.00-12.00 uur, 1x per week, 5 weken Begin maken met herstel
  • Nog niet bekend
September 2021, meer informatie volgt z.s.m. Herstelwerkgroep
  • de Kleine Lelie in Hilversum
Startdatum: donderdag 9 september van 12.00-15.00 uur WMEE (Werken met eigen ervaring)
  • nog niet bekend