Herstelwerkgroep voor naasten

september 2020 (exacte datum nog niet bekend)

Een dierbare met een kwetsbaarheid is niet alleen voor uw dierbare ingrijpend, maar kan ook voor u ingrijpend zijn. Soms kunt u het gevoel krijgen dat u er alleen voor staat. Hoe zorg ik ervoor dat het goed met mijn dierbare gaat? Dit is een veelgestelde, maar ook complexe vraag.

Kwaliteit van leven, zelfinzicht, je grenzen aangeven, zelfvertrouwen, angst voor terugval, communiceren, openheid en hulp vragen, acceptatie, verwachtingen van jezelf en van je dierbare , eigen behoeften en regie over eigen leven …. Deze onderwerpen zijn voor veel mensen herkenbaar.

Tijdens de herstelwerkgroep voor naasten is ruimte om de bovenstaande thema’s te bespreken met elkaar.

De herstelwerkgroep voor naasten is een gespreksgroep. Onder begeleiding van (familie) ervaringsdeskundigen komt de groep eens per drie weken bij elkaar. Door met elkaar in gesprek te gaan, komt ruimte om beter om te gaan met situatie.

U leert door herkenning, erkenning en reflectie:

 • Uw sterke kanten te ontdekken en inzetten.
 • Uw eigen kracht te (her)vinden.
 • Om te gaan met situatie.
 • Inzicht in uzelf te krijgen.
 • In een veilige omgeving contacten aan te gaan.
Binnenkort
Startdatum 9 augustus van 12.30-14.30 uur Herstelwerkgroep huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Diverse locaties, zie de beschrijving
Startdatum 10 augustus 2021, 5 bijeenkomsten Schrijf je verhaal
 • Nog niet bekend
Elke 3e dinsdag van de maand Familie en naasten herstelwerkgroep
 • De Uit-wijk in Bussum
20 augustus 2021 van 10.00-12.00 uur, 1x per week, 5 weken Begin maken met herstel
 • Nog niet bekend
September 2021, meer informatie volgt z.s.m. Herstelwerkgroep
 • de Kleine Lelie in Hilversum
Startdatum: donderdag 9 september van 12.00-15.00 uur WMEE (Werken met eigen ervaring)
 • nog niet bekend